Partion Pen-Blwydd

Mae DanceFit yn falch i gyhoeddi ein pecynnau parti pen-blwydd newydd.  Mae hyn wedi’i gynllunio i wneud eich profiad mor bersonol a pleserus ag sy’n bosib heb y straen o orfod trefnu’r digwyddiad eich hunain.
 
MAE PARTI AR GYFER 15 YN CYNNWYS (£180):
 

 • 1 hyfforddwr cymwysedig DanceFit am 2 awr (trefnu/dawns/gemau)

 • Gwahoddiadau parti pen-blwydd

 • Crys-t personol i’r ferch/bachgen pen-blwydd

 • Balwn heliwn ffoil

 • Bagiau parti (losin/chwiban/glowstick/swigod/taflen lliwio/creonau)

 • Offer ar gyfer gemau

 • System sain

 
YCHWANEGION
 

 • Hyfforddwr Ychwanegol - £40 yr awr (bydd 15 person ychwanegol yn medru mynychu)

 • Llogi Ystafell – O £25 yr awr

 • Cacen - £25 

 
Rydym ni eisiau i’ch parti ar gyfer eich plentyn fod yn bersonol a cofiadwy, felly os oes unrhyw geisiadau cerddoriaeth neu thema benodol o ddiddordeb, yna rhowch wybod ac fe wnawn ni gneud ein gorau i ddarparu’r gofynion. Rydym ni hefyd yn gallu cynnal partïon trwy gyfrwng Saesneg neu yn ddwyieithog os dymunwch.
 
TERMAU AC AMODAU

 

Bydd angen blaendal o £50 i sicrhau archebu eich parti 2 wythnos cyn y dyddiad. Bydd angen i’r gweddill ei dalu 24 awr cyn y digwyddiad.

Partïon Plu​

Edrych am rywbeth i wneud am eich parti plu? Cysylltwch â ni i wneud yn siŵr cewch y pecyn fwyaf delfrydol am eich noson. Rydym yn gallu cynnig casgliad o wahanol themâu addas ar gyfer eich diwrnod a chynorthwyo trefnu eich sesiwn.
 
MAE PECYN HYD AT 15 CYFRANOGWYR YN CYNNWYS- £200.00
 

 • Hyfforddwr dawns am 2 awr

 • Pecyn lluniau o’r sesiwn

 • System sain ac offer

 • Clips cymysg o’ch diwrnod

  YCHWANEGOL
   

 • Llogi lleoliad

 • Teithio i gyrchfan o’ch dewis

 • Hyfforddwr ychwanegol am 15+ cyfranogwyr- £50

Gwersi Unigol​

Rydym yn gallu cynnig gwersi unigol ar gyfer unrhyw ddawnswyr sydd â diddordeb am gystadlu’n unigol / mewn deuawd.

 

Cysylltwch gyda ni am unrhyw geisiadau pellach.

Cyrsiau Hyfforddi ​

GWELIR YR ADRAN ARCHEBU AR-LEIN AM Y CYRSIAU SYDD I DDOD.

ARWEINYDD DAWNS

LEFEL 1

 

Oed 12+

 

£55

 

Nid oes angen unrhyw profiad blaenorol

ARWEINYDD DAWNS

LEFEL 2

 

Oed 13+


£100


Bydd angen profiad blaenorol mewn arddull dawns o’ch dewis

ARWEINYDD CHWARAEON

LEFEL 1

 

Age 12+


£55


Nid oes angen unrhyw profiad blaenorol

ARWEINYDD CHWARAEON

LEFEL 2

 

Oed 13+

 

£100

 

Bydd angen profiad blaenorol mewn dau chwaraeon o’ch dewis

Gwasanaethau Eraill