Dawns
Ffitrwydd

Clybiau Allgyrsiol
Partïon Pen-blwydd
Cyrsiau Hyfforddi
Gwersi Preifat

BeatBall

Gwarchod a PPA

Beth yw DanceFit?

Rhestr Gweithgareddau

Mae DanceFit  yn cynnig sesiynau dawns a ffitrwydd i blant, pobl ifanc ac oedolion trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg. Mae hyn yn cynnwys clybiau ar ôl ysgol, sesiynau yn y gymuned a chyrsiau gwyliau ysgol.

Mae gan ein holl hyfforddwyr lefel uchel o brofiad yn y gweithgareddau maen nhw’n cynnig, sy’n sicrhau profiadau o ansawdd uchel i bawb sy’n mynychu’r sesiynau. Mae gan pob un o’n hyfforddwyr tystysgrifau DBS a chymorth cyntaf, sy’n sicrhau profiad o fwynhad a diogelwch i bawb.

DanceFit ar YouTube

Siop Ar-lein

Archebu Ar-lein

DanceFit YouTube
Online Store
Online Booking

Ein Partneriaid

Cysylltwch â Ni

07925 031422

Ar gyfer amserlenni, newyddion a mwy o wybodaeth am DanceFit Caerdydd, ewch i'r fersiwn bwrdd gwaith ein gwefan oddi wrth eich cyfrifiadur neu ddyfais dabled. 

DanceFit  Cardiff

DanceFit Cardiff

YMUNWCH A NI YN!

Street Games
Sports Leaders UK
Mend
IDTA
C3SC