Amserlen

Clybiau Ysgolion Gyrnadd –

Ar Agor i Ddisgyblion Yn Unig

Llun

Mawrth

Mercher

Sadwrn

Iau

Gwener

3:30 - 4:30 yp

 

Clwb Dawns

 

Derbyn – Bl. 2

 

Melin Gruffydd

3:30 - 4:30 yp

 

Clwb Dawns

 

Derbyn – Bl. 2

 

Mynydd Bychan

3:30 - 4:30 yp

 

Clwb Dawns

 

Bl. 3-6

 

Mynydd Bychan

3:30 - 4:30 yp

 

Clwb Dawns

 

Bl. 3-6

 

Melin Gruffydd

3:00 - 4:00 yp

 

Clwb Dawns

 

Derbyn - Bl. 6

 

Pen y Pil

3:15 - 4:15 yp

 

Clwb Dawns

 

Bl. 2-4

 

Tredegarville

3:30 - 4:30 yp

 

Clwb Ffitrwydd

 

Derbyn – Bl. 4

 

Melin Gruffydd

Ysgolion Uwchradd –

Ar Agor i Ddisgyblion Yn Unig

12:30 - 1:20 yp

 

Dawns

 

Bl. 7-9

 

Caerdydd

Sesiynau y Gymuned –

Croeso i Bawb

5:00 - 6:00 yp

 

Dawns 

 

Oed 4-7

 

Ysgol Bro Edern

 

£3.50

5:00 - 6:00 yp

 

Dawns

 

Oed 6-11

 

Dusty Forge

 

£2.00

6:00 - 7:00 yp

 

Dawns

 

Oed 8-12

 

Ysgol Bro Edern

 

£3.50

7:00 - 8:00 yp

 

Dawns 

 

Oed 13+

 

Ysgol Bro Edern

 

£3.50

1:05 - 2:05 yp

 

Dawns

 

Bl. 7-9

 

Ysgol Glantaf

3:00 - 4:00 yp

 

Dawns / Zumba

 

Bob Blwyddyn

 

Woodlands

12:45 - 1:45yp

 

Dawns

 

Bl. 7-9

 

Ysgol Plasmawr

-

 

-

 

-

 

-​

5:00 - 6:00 yp

 

Dawns

 

Oed 7-11

 

Ysgol Bro Edern

 

£3.50

5:00 - 7:00 yp

 

Tymblo

 

Oed 5-10

 

Ysgol Bro Edern

 

£9.00

 

-

 

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

 

-

3:30 - 4:30 yp

 

Clwb Dawns

 

Bl. 5-6

 

Pencae

3:35 - 4:35 yp

 

Clwb Dawns

 

Bl. 3-6

 

Marlborough

-

 

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

 

-

Llun

Mawrth

Mercher

Sadwrn

Iau

Gwener

-

 

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

 

-

Llun

Mawrth

Mercher

Sadwrn

Iau

Gwener

5:00 - 6:00 yp

 

Dawns

 

Oed 6 - 11

 

Canolfan Cymunedol Trowbridge

 

AM DDIM

10:00 - 11:00 yb

 

Dawns

 

 Oed 3 - 5

 

Clwb Rygbi Eglwys Newydd

 

£4.00

-

 

-

 

-

 

-

 

-

11:00 - 12:00 yp

 

Dawns

 

Oed 6 - 10

 

Clwb Rygbi Eglwys Newydd

 

£4.00 

6:00 - 7:00 yp

 

Dawns

 

Oed 12+

 

Ysgol Bro Edern

 

£3.50

-

 

-

 

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

 

-

 

-

7:00 - 8:00 yp

 

Dawns Stryd

 

Oed 11+

 

Ysgol Bro Edern

 

£4.00

-

 

-

 

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

 

-

 

-

3:30 - 4:30 yp

 

Clwb Dawns

 

Bl. 3-6

 

St Philip Evans

3:35 - 4:35 yp

 

Clwb Dawns

 

Bl. 1-2

 

Marlborough

-

 

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

 

-​

-

 

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

 

-

3:00 – 4:00 yp

 

Clwb Dawns

 

Bl. 3-6

 

Adamsdown

-

 

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

 

-

6:00 - 7:00 pm

 

Dawns Cyfoes

 

Oed 11+

 

Ysgol Bro Edern

 

£4.00

 

5:00 - 6:00 yp

 

Dawns Stryd i Fechgyn

 

Oed 4 - 11

 

Ysgol Bro Edern

 

£4.00

                   -

 

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

 

-

5:00 - 7:00 yp

 

Tymblo

 

Oed 11+

 

Ysgol Bro Edern

 

£9.00 

 

7:00 - 8:00 yp

 

Dawns

 

Oedolion

 

Ysgol Bro Edern

 

£4.00

-

 

-

 

-

 

-

 

-